Visjon

På den ene siden har vi målsetning om å være et trygt og sikkert valg for kunder i restaurant- og Horeca markedet. Vi ønsker å ha en bred portefølje med produkter av høy kvalitet, sporbarhet og produkter som ivaretar matsikkerheten. Gjennom svært lave faste kostnader og en effektiv organisering skal vi også tilby disse til de beste prisene i markedet.

På den annen side skal vi være nyskapende. Gjennom et ungt, sultent, arbeidsvillig og dynamisk team skal vi være med å utvikle bransjen. Vi mener at markedet i årevis har vært overpriset og at norske kunder, både i privat og i horeca, har betalt for mye for «delikatesser», i mangel på skikkelig konkurranse. Vi utfordrer dette, og leverer i dag høy kvalitet til helt andre betingelser. Vi mener også at markedet er i forandring. Man ser mer og mer til internetthandel, flere og flere ser muligheten til å kjøpe direkte fra leverandør. Dessuten modnes konsumentenes gane, det som for ti år siden var nytt og spennende, er i dag standardsortiment. Hittil har privatmarkedet vært henvist til dyre produkter i dagligvarehandelen, eller enda dyrere delikatesseforretninger i nærområdet. Bruk av sosiale medier i bransjen er ikke-eksisterende.

Vi tror tiden er moden for nye løsninger, og vi jobber for tiden med å se på måter vi kan nå ut til privatmarkedet samt nye måter å nå ut til det profesjonelle markedet, uten at det skal koste «skjorta» for deg som kunde.

Klarer vi å kombinere både det sikre og trygge leverandøransvaret med en nyskapende og innovativ tankegang, så har vi kommet veldig langt.

Per i dag er det ingen andre selskaper i Oslo eller i Norge som gjør dette på en tilfredsstillende måte - det skal vi forsøke å gjøre noe med.

Vi har etablert oss med base ved et av Oslos store grunderhus, MESH (www.meshnorway.com). Her er vi til daglig omgitt av et innovativt miljø som vi håper kan være med å bringe nye vinder til en ellers gammeldags bransje.

- Herman Hetland, Daglig Leder